2014 "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler" Yaz Okulu başarıyla tamamlanmıştır.


Etkinlik Konusu:
CBS'nin Taşkın ve Heyelan Risk Analizinde Kullanımı.

Etkinlik Tarihi: 27 Ağustos - 5 Eylül 2014.

Etkinlik Yeri: Bartın. 

Öğretim Üyeler: Doç. Dr. Hasan Özdemir (İstanbul Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kaçmaz (Sakarya Üniversitesi), Dr. Tolga Görüm (Yıldız Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Ünal Yıldırım (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Katılımcı Üniversiteler: İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fırat Üniversitesi.  

Destekleyen: TÜBİTAK - BİDEB 2229 nolu program