Coğrafi bilgi sistemleri &

doğal afetler

İletişim

İsim  
E-posta  
Mesaj  
Ekle  

Adres:

Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Ordu Cad. No: 196, Fatih-İstanbul.
Telefon:

+90 212 455 57 00 - 15771
E-posta: h.ozdemir@cbsdogalafetler.com