2016 Yaz Okulu

Koordinatör: Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)
Etkinlik Konusu: CBS'nin Taşkın ve Heyelan Tehlike Çalışmalarındaki Kullanımı
Etkinlik Tarihi: 11-21 Temmuz 2016
Etkinlik Yeri: Fethiye (MUĞLA)
Öğretim Üyeleri: Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üni.), Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ (Sakarya Üniv.), Yrd. Doç. Dr. Tolga GÖRÜM(İstanbul Üniv.), Yrd. Doç. Dr. Cihan BAYRAKDAR (İst. Üniv.), Yrd. Doç. Dr. Uğur AVDAN(Anadolu Üniv.)
İçerik:
2010 yılından buyana TÜBİTAK BİDEB destekleriyle gerçekleştirilen “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler” yaz okulunda Sel ve Taşkınların yanında Heyelan konuları üzerinde dersler ve eğitimler verilmiştir. Bu yıl taşkın ve tehlike çalışmaları için Muğla ilinin Fethiye ilçesinde 10 günlük eğitim verilmiştir. Daha önce TÜBİTAK’a verilen program çerçevesinde hareket edilerek yaz okulu, öğretim üyelerine ait dersler (CBS, Sel-Taşkın, Heyelan ve Tehlike analizi, Uzaktan Algılama ve İnsansız Hava Araçları üzerine), öğrencilerin taşkın ve heyelan tehlike gruplarına ayrılması, arazi çalışmaları, sunumlar ve sonuç raporların hazırlanmasından oluşan bir içeriğe sahip olmuştur.
 
Bu yaz okuluyla, katılımcıların, başlıkla ilişkili olarak taşkın ve heyelan tehlike haritalarının üretilmesinin önemi ve ön çalışmalarının nasıl yapıldığı, bu çalışmaların CBS’de nasıl işlendiği, teorik olarak lisans düzeyinde görülen derslerin uygulamada nasıl gerçekleştirildiği, grup olarak çalışma kabiliyeti ve bunun önemi, arazi uygulamalarını, arazide yapılan çalışmaların büro ortamında nasıl CBS’ye veri olarak aktarıldığı ve bu verilerin sunumu gibi birçok konuda bilgi ve tecrübe kazanması sağlanmıştır. Yaz okulu 10 günlük süre içinde başarıyla ve problemsiz tamamlanmıştır.
Destek: Yaz Okulu, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.
Sonuç Raporu Fethiye 2016 Yaz Okulu Sonuç Raporu.

2015 Yaz Okulu

Koordinatör:
Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)
Etkinlik Konusu:
CBS'nin Taşkın ve Heyelan Risk Çalışmalarındaki Kullanımı
Etkinlik Tarihi:
1-10 Eylül 2015
Etkinlik Yeri:
Bartın
Öğretim Üyeleri:
Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üni.), Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ (Sakarya Üniv.), Yrd. Doç. Dr. Tolga GÖRÜM(İstanbul Üniv.), Yrd. Doç. Dr. Uğur AVDAN(Anadolu Üniv.)
İçerik:

2010 yılından bu yana devam eden ve bu yıl altıncısı düzenlenen CBS ve Doğal Afetler yaz okulunda CBS'nin Sel- Taşkın ve Heyelan afetlerindeki kullanımları üzerine Bartın'da eğitim verilmiştir. 6 farklı üniversiteden katılımcı ve öğretim üyesinin bulunduğu etkinlik teorik dersler, uygulamalar, arazi çalışmaları ve rapor hazırlama şeklinde yapılmıştır.

Bu yaz okuluyla, katılımcıların, başlıkla ilişkili olarak taşkın ve heyelan risk çalışmalarının önemi ve ön çalışmalarının nasıl yapıldığı, bu çalışmaların CBS’de nasıl işlendiği, teorik olarak lisans düzeyinde görülen derslerin uygulamada nasıl gerçekleştirildiği, grup olarak çalışma kabiliyeti ve bunun önemi, arazi uygulamalarını, arazide yapılan çalışmaların büro ortamında nasıl CBS’ye veri olarak aktarıldığı ve bu verilerin sunumu gibi birçok konuda bilgi ve tecrübe kazanması sağlanmıştır. Yaz okulu 9 günlük süre içinde başarıyla ve problemsiz tamamlanmıştır.

 

Destek:
Yaz Okulu, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.
Sonuç Raporu
Bartın 2015 Yaz Okulu Sonuç Raporu.

2014 Yaz Okulu

Koordinatör:
Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)
Etkinlik Konusu:
CBS'nin Taşkın ve Heyelan Risk Çalışmalarındaki Kullanımı
Etkinlik Tarihi:
27 Ağustos -5 Eylül 2014
Etkinlik Yeri:
Bartın
Öğretim Üyeleri:
Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üni.), Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ (Sakarya Üniv.), Dr. Tolga GÖRÜM(Yıldız Teknik Üniv.), Doç. Dr. Ünal YILDIRIM (Afyon Kocatepe Üniv.)
İçerik:

2010 yılından buyana TÜBİTAK BİDEB destekleriyle gerçekleştirilen “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler” yaz okulunda Sel ve Taşkınların yanında Heyelan konuları üzerinde dersler ve eğitimler verilmiştir. Bu nedenle sel-taşkın ve heyelanların sıklıkla görüldüğü ülkemizin Batı Karadeniz bölümünde bulunan Bartın ili seçilmiştir. Bartın ilinde 9 gün boyunca çalışmaların aksamaması ve rahat bir şekilde yapılabilmesi için bir otelde konaklanılmıştır. Daha önce TÜBİTAK’a verilen program çerçevesinde hareket edilerek yaz okulu, öğretim üyelerine ait dersler (CBS, Sel-Taşkın, Heyelan ve Risk analizi üzerine), öğrencilerin değişik başlıklardaki çalışma gruplarına ayrılması, arazi çalışmaları, sunumlar ve sonuç raporların hazırlanmasından oluşan bir içeriğe sahip olmuştur.

Bu yaz okuluyla, katılımcıların, başlıkla ilişkili olarak taşkın ve heyelan risk çalışmalarının önemi ve ön çalışmalarının nasıl yapıldığı, bu çalışmaların CBS’de nasıl işlendiği, teorik olarak lisans düzeyinde görülen derslerin uygulamada nasıl gerçekleştirildiği, grup olarak çalışma kabiliyeti ve bunun önemi, arazi uygulamalarını, arazide yapılan çalışmaların büro ortamında nasıl CBS’ye veri olarak aktarıldığı ve bu verilerin sunumu gibi birçok konuda bilgi ve tecrübe kazanması sağlanmıştır. Yaz okulu 9 günlük süre içinde başarıyla ve problemsiz tamamlanmıştır.

 

Destek:
Yaz Okulu, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.
Sonuç Raporu
Bartın 2014 Yaz Okulu Sonuç Raporu.

2013 Yaz Okulu

Koordinatör:
Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)
Etkinlik Konusu:
CBS'nin Taşkın ve Heyelan Risk Çalışmalarındaki Kullanımı
Etkinlik Tarihi:
28 Haziran -7 Temmuz 2013
Etkinlik Yeri:
Çaycuma (Zonguldak)
Öğretim Üyeleri:
Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üni.) Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ (Sakarya Üniv.) Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL (İstanbul Üni.) Dr. Tolga GÖRÜM(Yıldız Teknik Üniv.).
İçerik:

28 Haziran - 07 Temmuz 2013 tarihleri arasında Çaycuma’da (ZONGULDAK) düzenlenen “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Doğal Afetler” başlıklı Yaz Okulu’na İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi Öğretim üyeleri ve Coğrafya Bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 2010 yılından buyana TÜBİTAK BİDEB destekleriyle gerçekleştirilen “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler” yaz okulu, diğer yıllardan farklı olarak bu yılda Sel ve Taşkınların yanında Heyelan konuları üzerinde dersler ve eğitimler verilmiştir. Dolayısıyla hem sel-taşkınların hem de heyelanların sıklıkla meydana geldiği lokasyon seçilmesine dikkat edilmiş ve bu nedenle Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesi tercih edilmiştir. Çaycuma ilçesinde 10 gün boyunca çalışmaların aksamaması ve rahat bir şekilde yapılabilmesi için bir otelde konaklanılmıştır. Daha önce TÜBİTAK’a verilen program çerçevesinde hareket edilerek yaz okulu, öğretim üyelerine ait dersler (CBS ve Taşkın-Heyelan ve Risk analizi üzerine), öğrencilerin değişik başlıklardaki çalışma gruplarına ayrılması, arazi çalışmaları, sunumlar ve sonuç raporların hazırlanmasından oluşan bir içeriğe sahip olmuştur. Bu yaz okuluyla, katılımcıların, başlıkla ilişkili olarak taşkın ve heyelan risk çalışmalarının önemi ve ön çalışmalarının nasıl yapıldığı, bu çalışmaların CBS’de nasıl işlendiği, teorik olarak lisans düzeyinde görülen derslerin uygulamada nasıl gerçekleştirildiği, grup olarak çalışma kabiliyeti ve bunun önemi, arazi uygulamalarını, arazide yapılan çalışmaların büro ortamında nasıl CBS’ye veri olarak aktarıldığı ve bu verilerin sunumu gibi birçok konuda bilgi ve tecrübe kazanması sağlanmıştır. Yaz okulu 10 günlük süre içinde başarıyla ve problemsiz tamamlanmış, yerel gazete ve televizyonda haber konusu olmuştur.

Destek:
Yaz Okulu, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.
Sonuç Raporu
Çaycuma 2013 Yaz Okulu Sonuç Raporu.

2012 Yaz Okulu

Koordinatör:
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)
Etkinlik Konusu:
CBS'nin Taşkın Risk Çalışmalarındaki Kullanımı
Etkinlik Tarihi:
22 -30 Haziran 2012
Etkinlik Yeri:
Köyceğiz (Muğla)
Öğretim Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üni.) Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ (Sakarya Üniv.) Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL (İstanbul Üni.) Yrd. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM (Afyon Kocatepe Üniv.).
İçerik:

22-30 Haziran 2012 tarihleri arasında Köyceğiz'de (Muğla) gerçekleştirilen yaz okulu, 6-7 Ocak 2012 tarihleri arasında Köyceğiz'de meydana gelen sel ve taşkınların araştırılması, 2011 yaz okulunda katılımcılar tarafından yapılan risk çalışmalarının sonuçlarının kontrolü üzerine yoğunlaşmıştır. Yaz okulu, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yaz okulu, öğretim üyelerine ait dersler, öğrencilerin değişik başlıklardaki çalışma gruplarına ayrılması, arazi çalışmaları, sunumlar ve sonuç raporların hazırlanmasından oluşan bir içeriğe sahip olmuştur.

Bu yaz okulu çalışmasıyla coğrafya bölümü lisans öğrencileri, CBS, doğal afetler, risk ve risk analizleri, verilerin haritalanması, eski ve yeni çalışmaların karşılaştırılması konularında eğitim görmüş ve uygulama yapmıştır. Ayrıca öğreciler, CBS'de verilerin oluşturulması, araziden veri toplama, toplanan verilerin girilmesi, analizi ve çıktı haritaların hazırlanması ve sunumu gibi birçok uygulama yapma imkanı bulmuşlardır. Bütün bu işlemleri yaparken, grup çalışması ve gruplar arası etkileşimli çalışma kabiliyetlerinin geliştirilmesi konusunda gayret gösterilmiştir.

Destek:
Yaz Okulu, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.
Sonuç Raporu
Köyceğiz 2012 Yaz Okulu Sonuç Raporu.


2011 Yaz Okulu

Koordinatör:
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)
Etkinlik Konusu:
CBS'nin Doğal Risk Çalışmalarındaki Kullanımı
Etkinlik Tarihi:
25 Haziran -3 Temmuz 2011
Etkinlik Yeri:
Köyceğiz (Muğla)
Öğretim Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üni.) Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ (Sakarya Üniv.) Yrd. Doç. Dr. M.Emin SÖNMEZ (Kilis 7 Aralık Üniv.).
İçerik:

25 Haziran – 3 Temmuz 2011 tarihleri arasında Köyceğiz’de (MUĞLA) düzenlenen “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Doğal Afetler” başlıklı Yaz Okulu’na 4 farklı üniversiteden 25 lisans öğrencisi ve 3 öğretim üyesi ve 2 yardımcı personel olmak üzere toplamda 30 kişilik katılımla gerçekleştirilmiştir. Köyceğiz’de 9 günlük süre boyunca çalışmaların aksamaması ve rahat bir şekilde yapılabilmesi için bir otelde konaklanılmıştır. Yaz okulu, öğretim üyelerine ait dersler, öğrencilerin değişik başlıklardaki çalışma gruplarına ayrılması, arazi çalışmaları, sunumlar ve sonuç raporların hazırlanmasından oluşan bir içeriğe sahip olmuştur.

Bu yaz okuluyla, 25 lisans öğrencisinin, başlıkla ilişkili olarak doğal afetlere ait risk çalışmalarının önemi ve ön çalışmalarının nasıl yapıldığını, bu çalışmaların CBS de nasıl işlendiğini, teorik olarak gördüğü derslerin uygulamada nasıl gerçekleştirildiğini, grup olarak çalışma kabiliyetini, grup olarak birlikte birşeyler üretmenin önemini, arazi uygulamalarını, arazide yapılan çalışmaların büro ortamında nasıl CBS ye veri olarak aktarıldığını, bu verilerin sunumu gibi bir çok konuda tecrübe sahibi olması sağlanmıştır. Yaz okulu 9 günlük süre içinde başarıyla ve problemsiz tamamlanmış olup, bir yerel gazatede de haber konusu olmuştur.

Destek:
Yaz Okulu, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.
Sonuç Raporu
Köyceğiz 2011 Yaz Okulu Sonuç Raporu.


2010 Yaz Okulu

Koordinatör:
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)
Etkinlik Konusu:
CBS'nin Taşkın Risk Çalışmalarındaki Kullanımı
Etkinlik Tarihi:
10-19 Haziran 2010
Etkinlik Yeri:
Edirne - Tunca Nehri
Öğretim Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.) Doç. Dr. Hüseyin TUROĞLU (İstanbul Üniv.) Yrd. Doç. Dr. Musa ULUDAĞ (Trakya Üniv.) Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKBULAK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.).
İçerik:

Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin jeomorfoloji, bitki örtüsü, arazi kullanımı, nüfus ve yerleşme ve tarihi-kültürel konularındaki uygulamalarını içermiştir. Öğrenciler adı geçen 5 konuda gruplara ayrılmış, arazi çalışmaları öncesi yapılan bilgilendirme derslerinden sonra 5 günü kapsayan grupların arazi çalışmaları ve akşamları sunumlar şeklinde devam etmiştir. Son gün yapılan çalışmaların toplu sunumları yapılmış, öğrencilerin değişik konular hakkında bilgi sahibi olma, GPS ile veri toplama, CBS ye veri aktarma, kısa sürede günlük yapılan çalışmaları hazırlama-raporlama ve sunma kabiliyetlerinin kazanılması açısından faydalı geçmiştir.

Destek:
Yaz Okulu, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.
Sonuç Raporu
Edirne 2010 Yaz Okulu Sonuç Raporu.

 

 

Resim Galerisi

İletişim

Adres: Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Coğrafya Bölümü, Ordu Cad. No: 196 34459
Fatih / İstanbul.
Tel: 0212 455 57 00 - 15771
E-mail: hasanozdemir@cbsdogalafetler.com